IITM Pune Recruitment 2023

IITM Pune Recruitment 2023 भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था (IITM) विविध पदांसाठी भरती आयोजित करते. आयआयटीएम हवामानशास्त्र, वायुमंडलीय विज्ञान, हवामान संशोधन …

Read more

CDAC प्रगत संगणक विकास केंद्र ३६० पदे भरती

CDAC प्रगत संगणक विकास केंद्र ३६० पदे भरती CDAC (सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अॅडव्हान्स्ड कॉम्प्युटिंग) विविध पदांसाठी उमेदवारांना नियुक्त करण्यासाठी …

Read more

नेव्हल डॉकयार्ड Naval Dockyard Mumbai – Apprenticeship पदे भरती

नेव्हल डॉकयार्ड, मुंबई ITI यांचेकडून पात्र उमेदवार (पुरुष / महिला) यांचेकडून विविध नियुक्त ट्रेडमध्ये नावनोंदणी साठी शिकाऊ कायदा १९६१ अंतर्गत …

Read more

भारतीय डाक विभाग, महाराष्ट्र सर्कल (Post Office) – ग्रामीण डाक सेवक- GDS (ब्रांच पोस्ट मास्टर (BPM),असिस्टंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (ABPM)) पदे भरती

भारतीय डाक विभाग, महाराष्ट्र सर्कल (Post Office) – ग्रामीण डाक सेवक- GDS (ब्रांच पोस्ट मास्टर (BPM),असिस्टंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (ABPM)) …

Read more