भारतीय डाक विभाग, महाराष्ट्र सर्कल (Post Office) – ग्रामीण डाक सेवक- GDS (ब्रांच पोस्ट मास्टर (BPM),असिस्टंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (ABPM)) पदे भरती

Follow us on Social Media

भारतीय डाक विभाग, महाराष्ट्र सर्कल (Post Office) - ग्रामीण डाक सेवक- GDS (ब्रांच पोस्ट मास्टर (BPM),
असिस्टंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (ABPM)) पदे भरती

(Advt No.- 17-31/2023-GDS)

एकूण पदे - ६२०
शेवटची तारीख़ - ११ जुन २०२३
फी- ओपन - १००/- , SC/ST/महिला - फि नाही
अधिक माहितीसाठी जाहिरात पहावी
शैक्षणिक पात्रता : दहावी, संगणक शिक्षण

Follow us on Social Media

Leave a Comment