महाराष्ट्र वन (Maha Forest) विभागात 2417 जागांसाठी मेगा भरती

Follow us on Social Media

Maha Forest Recruitment 2023

Maha Forest Recruitment 2023 (Van Vibhag Bharti 2023/Maharashtra Forest Department, Maha Forest Bharti 2023) for 2417 Forest Guard (Vanrakshak), Junior Engineer (Civil), and Junior Statistical Assistant, Surveyor, Stenographer (HG), Accountant Stenographer (LG), Posts.

Total: 2417 जागा

Last Date - 30 June 2023

पदाचे नाव & तपशील

Maha Forest

शैक्षणिक पात्रता:

1.     वनरक्षक (गट क): 12वी (विज्ञान/गणित/भूगोल/अर्थशास्त्र) उत्तीर्ण  किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्ग – 10वी उत्तीर्ण

2.     लेखापाल (गट क): पदवीधर

3.     सर्वेक्षक (गट क): (i) 12वी उत्तीर्ण   (ii) सर्वेक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र

4.     लघुलेखक (उच्चश्रेणी) (गट ब): (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) लघुलेखन 120 श.प्र.मि.   (iii) इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि. किंवा मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि.

5.     लघुलेखक (निम्नश्रेणी) (गट ब): (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) लघुलेखन 100 श.प्र.मि.   (iii) इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि. किंवा मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि.

6.     कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट ब): सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा (स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका)

7.     वरिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक (गट क): गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कृषी, किंवा सांख्यिकी पदव्युत्तर पदवी किंवा द्वितीय श्रेणीतील पदवी

8.     कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक (गट क): गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कृषी, किंवा सांख्यिकी पदवी

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹1000/-
(राखीव प्रवर्ग/आ.दु.घ.: ₹900/-, माजी सैनिक: फी नाही)


Follow us on Social Media

2 thoughts on “महाराष्ट्र वन (Maha Forest) विभागात 2417 जागांसाठी मेगा भरती”

Leave a Comment